کیسه فریزر ۶۰عددی کریستال

کیسه فریزر ۶۰عددی کریستال

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۶۰ عدد 
  •  هر کارتن ۲۷ بسته