کیسه فریزر رولی ۲۰۰ عددی

کیسه فریزر رولی ۲۰۰ عددی

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۲۰۰ عدد 
  •  هر کارتن ۲۰ بسته