کیسه فریزر تاشده ۱۲۰ عددی بایو

کیسه فریزر تاشده ۱۲۰ عددی بایو

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۱۲۰ عدد 
  •  هر کارتن ۳۶ بسته