کیسه زباله رولی بنددار متوسط

کیسه زباله رولی بنددار متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۶۵ × ۸۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۵ عدد
  • هرکارتن ۲۰  رول