کیسه زباله تاشده متوسط

کیسه زباله تاشده متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۵۵×۷۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۴ عدد
  • هرکارتن ۳۰ بسته