کیسه زباله بنددار بایو کوچک

کیسه زباله بنددار بایو کوچک

  • سایز  کوچک
  •  ۶۰×۵۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۲۵ عدد
  • هرکارتن ۲۰ بسته