کیسه زباله بدون بند بایو کوچک

کیسه زباله بدون بند بایو کوچک

  • سایز  کوچک
  •  ۶۰×۵۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۸ عدد
  • هرکارتن ۵۰ بسته