کیسه زباله بدون بند بایو متوسط

کیسه زباله بدون بند بایو متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰×۵۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۴۲ عدد
  • هرکارتن ۲۴ بسته