محافظ غذا ۵۰x۳۰

محافظ غذا ۵۰x۳۰

  • طول : ۵۰ متر
  • عرض : ۳۰ سانتیمتر
  • تعداد در کارتن:۳۰ بسته