سفره کاغذی عرض ۹۰ : طرح مدرن

سفره کاغذی عرض ۹۰ : طرح مدرن

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ متر مربع
  • تعداد ۲۴ رول در کارتن