سفره اقتصادی : Lotus

سفره اقتصادی : Lotus

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد ۱۸ رول در هر کارتن