سفره اقتصادی زنبق

سفره اقتصادی زنبق

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد ۱۸ رول در هر کارتن
  •