محافظ غذا ۱۰x۴۰

محافظ غذا ۱۰x۴۰

  • طول : ۱۰ متر
  • عرض : ۴۰ سانتیمتر
  • تعداد در کارتن:۳۰ بسته