کیسه فریزر تاشده کریستال

کیسه فریزر تاشده کریستال

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۱۲۰ عدد 
  •  هر کارتن ۳۶بسته