کیسه فریزر رولی ۳۰۰ عددی

کیسه فریزر رولی ۳۰۰ عددی

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۳۰۰ عدد 
  •  هر کارتن ۲۰ بسته