کیسه فریزر رولی۳۰۰ عددی

کیسه فریزر رولی۳۰۰ عددی

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۱۲۰ عدد 
  •  هر کارتن ۳۶بسته