کیسه فریزر آسان مصرف

کیسه فریزر آسان مصرف

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۲۰۰ عدد 
  •  هر کارتن ۲۰بسته