کیسه زباله رولی بنددار کوچک

کیسه زباله رولی بنددار کوچک

  • سایز  متوسط
  •  ۵۵ × ۷۰ سانتیمتر
  • هر رول ۲۰ عدد
  • هرکارتن ۲۰  رول