کیسه زباله رولی بنددار بزرگ

کیسه زباله رولی بنددار بزرگ

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰ × ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۰ عدد
  • هرکارتن ۲۰  رول