کیسه زباله رولی اقتصادی

کیسه زباله رولی اقتصادی

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰×۵۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۳۰ عدد
  • هرکارتن ۲۰  بسته