کیسه زباله بدون بند کوچک

کیسه زباله بدون بند کوچک

  • سایز  کوچک
  •  ۵۵ × ۷۰ سانتیمتر
  • هر رول ۲۵ عدد
  • هرکارتن ۳۰  رول