کیسه زباله تاشده کوچک

کیسه زباله تاشده کوچک

  • سایز  متوسط
  •  ۵۰×۶۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۸ عدد
  • هرکارتن ۲۰ بسته