کیسه زباله تاشده بزرگ

کیسه زباله تاشده بزرگ

  • سایز  متوسط
  •  ۶۵×۸۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۰ عدد
  • هرکارتن ۴۰ بسته