کیسه زباله تاشده اقتصادی

کیسه زباله تاشده اقتصادی

  • سایز  بزرگ
  •  ۸۰×۶۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۰ عدد
  • هرکارتن ۵۰ بسته