کیسه زباله ۳رول کوچک

کیسه زباله ۳رول کوچک

  • سایز  کوچک
  •  ۶۰×۵۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۸ عدد
  • هرکارتن ۵۰ بسته