کیسه زباله ۳رول متوسط

کیسه زباله ۳رول متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰×۵۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۴ عدد
  • هرکارتن ۵۰  بسته