کیسه زباله بنددار متوسط

کیسه زباله بنددار متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰×۵۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۲۰ عدد
  • هرکارتن ۲۰ بسته