کیسه زباله بنددار بزرگ

کیسه زباله بنددار بزرگ

  • سایز  بزرگ
  •  ۸۰×۶۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۱۵ عدد
  • هرکارتن ۲۰ بسته