کیسه زباله آسان مصرف بزرگ

کیسه زباله آسان مصرف بزرگ

  • سایز  بزرگ
  •  ۸۰×۶۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۳۰ عدد
  • هرکارتن ۲۴ بسته