کیسه زباله آسان مصرف کوچک

کیسه زباله آسان مصرف کوچک

  • سایز  کوچک
  •  ۶۰×۵۰ سانتیمتر
  • هر بسته ۵۴ عدد
  • هرکارتن ۲۴ بسته