کیسه زباله آسان مصرف متوسط

کیسه زباله آسان مصرف متوسط

  • سایز  متوسط
  •  ۷۰×۵۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۴۲ عدد
  • هرکارتن ۲۴ بسته