کیسه زباله بدون بند بایو بزرگ

کیسه زباله بدون بند بایو بزرگ

  • سایز  بزرگ
  •  ۸۰×۶۵ سانتیمتر
  • هر بسته ۳۰ عدد
  • هرکارتن ۲۴ بسته