محافظ غذا ۱۰x۳۰

محافظ غذا ۱۰x۳۰

  • طول : ۱۰ متر
  • عرض : ۳۰ سانتیمتر
  • تعداد در کارتن:۳۰ بسته