فویل آلومینوم ۸x۳۰

فویل آلومینوم ۸x۳۰

  • طول : ۸ متر
  • عرض : ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد در کارتن:۳۰ بسته