سفره اقتصادی

سفره اقتصادی

  • طول در دو سایز  ۲۵ و  ۵۰ متر 
  • عرض ۱۰۰ سانتیمتر
  • تعداد ۲۰ رول در هر کارتن