سفره اقتصادی : Macarons

سفره اقتصادی : Macarons

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد ۱۸ رول در هر کارتن