سفره اقتصادی تابستان

سفره اقتصادی تابستان

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد۱۸ رول در هر کارتن